Skötsel av fönsterbänkar och persienner

Skötsel av fönsterbänkar(kalksten):

  1. Vid skötsel av kalksten bör man tänka på att de är känsliga för syror.
  2. För rengöring och underhåll av fönsterbänkar kalksten kan man använda vanligt rengöringsmedel typ, grönsåpa
  3. Nylagda fönsterbänkar bör oljas in med en tunn, fin olja typ symaskinsolja (obs, ej matolja) tre gånger med en veckas mellanrum. Stryk ett tunt lager på stenen och låt det ligga över natten. Torka sedan skivan som vanligt. Därefter rekommenderas att göra detta ett par gånger om året för att behandla och mätta ytan. 

Hantering av persienner:

  1. Lamellerna skall stå vågrätt när du hissar upp eller fäller ned persiennen.
  2. Fäll ned persiennen: frigör linan, håll den kvar i handen och släpp sakta efter så att persiennen fälls ned.
  3. Hissa upp persiennen: drag i linan tills persiennen hamnar i önskad höjd. Fäst linan genom att snurra linan runt linsamlaren och se till att ingen lös lina hänger under 150cm över golv.
  4. Vinkla persiennen: vridstången vrids med/eller motsols till önskat läge.
  5. Sköt om och rengör persiennen: torka med torr trasa, det är allt underhåll som behövs.
  6. Persiennen ska alltid vara helt nersläppt eller helt uppdragen. Är persiennen/mörkläggningsgardinen nersläppt en bit, och solen ligger på, kan glaset spricka pga. de stora temperaturskillnader som kan uppkomma på glaset.