Kondens och optiska fenomen

Kondens och Optiska fenomen.

  1. Kondens

1.1 Kondens på rumssidan
Kondens på rumssidan kan förekomma.
Vanliga orsaker är:
● För hög fuktighet i rummet och
för dålig ventilation (speciellt i
nya byggnader).
● Låginnetemperatur
● Dåligt isolerande ruta

1.2 Kondens mellan glasen i en isolerruta.
Kan ses som en gråaktig film eller
fuktighet som inte går att avlägsna.
Orsak är brott i kantförseglingen.

1.3 Kondens på utsidan
Isolerrutor får allt bättre isoleringsförmåga
och värmetillförseln
från rummet till det yttre glaset
blir lite. Detta bidrar till att man
får utvändig kondens. Fenomenet
varierar och kan framför allt uppträda
höst och vår med hög luftfuktighet
och låg.

In- och utvändig kondens är inte
ett resultat av fel på rutan.
Kondens mellan glasen berättigar
till reklamation, inom garantitiden,
och ersättning enligt gällande
regler.

Brewsterränder är ett naturligt
interferensfenomen och inget
tillverkningsfel.

● Klart glas har en knappt synlig
färgton
● Färgtonen hos genomfärgat
glas framstår tydligare än för klar
glas och mer ju tjockare glaset är.
● Belagt glas, exempelvis för solskydd
och/eller energibesparing,
kan beroende av glastjocklek,
produkttyp och producent ha
något olika färgnyans, främst i
reflexion.
● I termiskt härdat säkerhetsglas
förekommer s.k. irisering, vilket i
polariserat ljus visar sig som ett
”leopardmönster”. Fenomenet
kan också framstå vid liten
betraktningsvinkel i solljus.
Optiska fenomen är normalt ingen
reklamationsorsak, undantaget
Newtonringar.

9. Tryckbrott i isolerrutor

Luftmellanrummet som skiljer
glasen i isolerrutor är hermetiskt
tillslutet.
Varierande lufttryck och temperatur
samt höjd över havet, kan
påverka isolerrutans in- eller utböjning.
Små och långsmala rutor är mest
känsliga för under- och övertryck.
För stora skillnader i lufttryck på
utsidan och isolerrutans luftspalt
kan förorsaka läckage i kantförseglingen
eller att glaset spricker.