Installera och konfigurera archlinux har aldrig varit så enkelt!

Du kan prova i virtualbox

Förutsättningar

Hämta scriptet

Med git

 • Utöka cowspace partitionen: $ mount -o remount,size=2G /run/archiso/cowspace
 • Updatera paketlistan och installera git: $ pacman -Sy git
 • hämta script: $ git clone git://github.com/helmuthdu/aui

Utan git

 • Utöka cowspace partitionen: $ mount -o remount,size=2G /run/archiso/cowspace
 • Hämta script: $ wget https://github.com/helmuthdu/aui/tarball/master -O - | tar xz

Hur man använder

 • FIFO [system bas]: cd <dir> && ./fifo
 • LILO [resten..]: cd <dir> && ./lilo

FIFO SCRIPT

 • Konfigurera tangetbords layout
 • Välj textredigerare
 • Konfigurera automatiskt mirrorlist
 • Skapa partitioner
 • Formatera partitioner
 • Installera bas system
 • Konfigurera fstab
 • Konfigurera hostname
 • Konfigurera tidzon
 • Konfigurera hårdvaru klocka
 • Konfigurera locale
 • Konfigurera mkinitcpio
 • Installera/Konfigurera bootloader
 • Konfigurera mirrorlist
 • Konfigurera root lösenord

LILO SCRIPT

 • Backup av alla ändrade filer
 • Installera extra paketkällor
 • Skapa ny användare
 • Installera och konfigurera sudo
 • Automatiskt tillåta services i systemd
 • Installera en AUR Hjälpare [trizen, yay]
 • Installera bas system
 • Installera systemd
 • Installera Preload
 • Installera Zram
 • Installera Xorg
 • Installera GPU Drivers
 • Installera CUPS
 • Installera Extra trådlös/bluetooth firmwares
 • Tillåta GIT i brandväggen
 • Installera DE eller WM [Cinnamon, Enlightenment, FluxBox, GNOME, i3, KDE, LXDE, OpenBox, XFCE]
 • Installera Utvecklings verktyg [Vim, Emacs, Eclipse…]
 • Installera Kontors program [LibreOffice, GNOME-Office, Latex…]
 • Installera System verktyg [Wine, Virtualbox, Grsync, Htop]
 • Installera Grafik program [Inkscape, Gimp, Blender, MComix]
 • Installera Internet program [Firefox, Google-Chrome, Jdownloader…]
 • Installera Multimedia program [Rhythmbox, Clementine, Codecs…]
 • Installera Spel [Desura, PlayOnLinux, Steam, Minecraft…]
 • Installera Typsnitt [Liberation, MS-Fonts, Google-webfonts…]
 • Installera och configurera Web Server
 • Starta om…

Om du gillar scriptet, snälla skicka en liten Paypal donation till helmuthdu@gmail.com